10ο International TFG Centaur 2017.

TFGδες – Κενταυράκια!   Ακούσατε – ακούσατε!

Την 30η Απριλίου, ημέρα κυριακή, 92 μέρες από σήμερα, στις 10:00πμ, στην Πλατεία του Ανηλίου, Ζαγοράς -Μουρείου, θα πάρει εκκίνηση η πρώτη ομάδα, για το 10ο TFG Centaur 2017.

για εφέτος επίλεξα μια διαδρομή 6,7 χιλιομέτρων συνολικά. Πάνω σ’ αυτά τα χιλιόμετρα θα απλώσω 14 στόχους, +4 που θα τους κάνουμε 2 φορές, + 1 του τερματισμού στην πλατεία, τον οποίο χαρακτηρίζω ως “έκπληξη” με extra πόντους! Σύνολο λοιπόν 19 στόχοι, 109 βέλη!

Στην πορεία, μέχρι τον εορτασμό, θα σας τροφοδοτώ με πληροφορίες! Μείνετε συντονισμένοι!

Καλό χειμώνα νάχουμε,

Καλή άνοιξη να υποδεχτούμε και

Καλή ΠρωτοΜαγιά με TFG να γιορτάσουμε

10ο International TFG Centaur 2017. TFG – Hear hear !!!

On April 30 Sunday, at 10:00 am, at Square Anilio, Zagora-Moureiou we will start our first team for the 10th TFG Centaur 2017.

For this year we have chosen a path 6.7 kilometers in total. On these kilometers will stretch the 14 targets, four will get played twice + the final target on the end in the square which characterize as a “surprise” with extra points!

Total 19 Targets, 109 arrows! We will keep you posted with further development leading up to the celebration of the start of the games! … Stay tuned!

May we have a Good Winter,

May we welcome a Good Spring,

And may we celebrate the 1st May along with our TFG

ΜΙΛΤΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ